Vegetarian Curry

Showing all 9 results

Aloo Jeera

129,000

CHANA MASALA

129,000

Dal Makhani

129,000

Dal Tadka

129,000

Karahi Paneer

169,000

Matter Paneer

159,000

Palak Paneer

159,000

Paneer Butter Masala

159,000

Vegetable Curry

129,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG