Appetizers

Showing all 18 results

BHANDI FRY MASALA

119,000

Chicken 65

129,000

Chicken Pakora

69,000

CHICKEN SAMOSA

69,000

Chicken soup

69,000

Egg Soup

49,000

FRENCH FRIES

59,000

Gobi Manchurian

119,000

KACHUMBER SALAD

59,000

MASALA FRIES

59,000

Paneer 65

139,000

Papadam

49,000

Pumpkin Soup

49,000

SEAGRAPE SALAD

139,000

Vegetable pakora

49,000

VEGETABLE SAMOSA

49,000

Vegetable soup

49,000

YOGURT RAITA

49,000

100

MÓN ĂN ẤN ĐỘ, TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM ẤN ĐỘ, HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG