Spaghetti

Showing all 5 results

Beef Spaghetti

159,000

Chicken spaghetti

149,000

Lamb Spaghetti

169,000

Seafood Spaghetti

159,000

Veg Spaghetti

139,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG