Samosa

Showing all 2 results

CHICKEN SAMOSA

69,000

VEGETABLE SAMOSA

49,000

100

MÓN ĂN ẤN ĐỘ, TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM ẤN ĐỘ, HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG