Snack

Showing all 15 results

Beef Roll

139,000

Beef Taco

139,000

CHICKEN ROLL

129,000

CHICKEN SAMOSA

69,000

Chicken Taco

129,000

Egg Roll

99,000

Egg taco

109,000

FRENCH FRIES

59,000

FRIED SPRING ROLL

95,000

Lamb taco

149,000

Mutton Roll

149,000

PANEER ROLL

119,000

RED CORAL SPRING ROLL

99,000

VEGETABLE SAMOSA

49,000

Vegetable Taco

119,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG