Chicken Curry

Showing all 3 results

BUTTER CHICKEN

149,000

Chicken Curry with potato

159,000

CHICKEN TIKKA MASALA

159,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG