Taco

Showing all 5 results

Beef Taco

139,000

Chicken Taco

129,000

Egg taco

109,000

Lamb taco

149,000

Vegetable Taco

119,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG