Soup

Showing all 4 results

Chicken soup

69,000

Egg Soup

49,000

Pumpkin Soup

49,000

Vegetable soup

49,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG