Grill Tandoor - Grill BBQ

Showing all 8 results

CHICKEN TIKKA BOTI

169,000

Fish Tikka

159,000

Grill chicken drumsticks

139,000

Grill chicken wings

169,000

GRILL PRAWNS

169,000

Roasted Chicken Drumsticks

139,000

Roasted Chicken wings

159,000

Tandori Chickend

199,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG