CHICKEN TIKKA BOTI

Gà nướng kiểu tikka boti

169,000
Số lượng món

Thông tin

Gà nướng kiểu tikka boti