Tandori Chickend

Gà nướng lò tandori

199,000
Số lượng món

Thông tin

Gà nướng lò tando