Roll

Showing all 5 results

Beef Roll

139,000

CHICKEN ROLL

129,000

Egg Roll

99,000

Mutton Roll

149,000

PANEER ROLL

119,000

100

MÓN ĂN TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG