Salad

Showing all 3 results

KACHUMBER SALAD

59,000

SEAGRAPE SALAD

139,000

YOGURT RAITA

49,000

100

MÓN ĂN ẤN ĐỘ, TRUNG ĐÔNG

100%

THỰC PHẨM ẤN ĐỘ, HALAL

10.000 +

KHÁCH HÀNG