RED CORAL SPRING ROLL

Nem tươi cuộn tôm

99,000
Số lượng món

Thông tin

Nem tươi cuộn tôm là một món ăn quen thuộc của người người Việt