Fried cabbage

Bắp cải xào

59,000
Số lượng món

Thông tin

rau bắp cải xào