Vietnamese fried rice beef

Cơm chiên bò

159,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm chiên bò