Vietnamese fried rice chicken

Cơm chiên gà

149,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm chiên gà