ROASTED SQUID

Mực chiên xù

200,000
Số lượng món

Thông tin

Mực tẩm bột chiên xù

cách làm mực chiên xù – YummyDay