Vietnamese fried rice prawns

Cơm chiên tôm

149,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm chiên tôm