Roasted Prawns

Tôm chiên xù

199,000
Số lượng món

Thông tin

Tôm tẩm bột chiên