Vietnamese fried rice egg

Cơm chiên trứng

109,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm chiên trứng