Stir-fried squid with leek and celery

200,000
Số lượng món

Thông tin