CHICKEN SAMOSA

Bánh gối nhân thịt gà và rau

69,000
Số lượng món

Thông tin

Bánh gối nhân thịt gà và rau