BHANDI FRY MASALA

Đậu bắp kiểu Masala

119,000
Số lượng món

Thông tin

Đậu bắp kiểu Masala