Aloo Jeera

Hạt thì là trộn khoai tây

129,000
Số lượng món

Thông tin

Hạt thì là trộn khoai tây