Dal Makhani

Cà ri đậu đen

129,000
Số lượng món

Thông tin

Cà ri đậu đen