Egg Biryani

Cơm trộn trứng

129,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm trộn trứng