Lamb Fried Rice

Cơm rang thịt cừu

189,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm rang thịt cừu