Lamb byriani

Cơm byriani với thịt cừu

189,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm biryani với thịt cừu