CHICKEN BIRYANI

Cơm biryani đậu gà

169,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm biryani với thịt gà