Prawn Biryani

Cơm trộn tôm

169,000
Số lượng món

Thông tin

Cơm trộn tôm