LAMB SHANK CURRY

Cà ri tỏi cừu

299,000
Số lượng món

Thông tin

Cà ri tỏi cừu