LAMB RARHA

Cà ri gà cừu

219,000
Số lượng món

Thông tin

Cà ri gà cừu