LAMB GARLIC CURRY

Cà ri cừu tỏi

169,000
Số lượng món

Thông tin

Cà ri cừu tỏi